SDH Zděchov

Oficiální webové stránky SDH Zděchov

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Prapor SDH

 

Lícová strana je v barvě modré,která zobrazuje vodu pro zdolávání požárů.Uprostred je hasičský znak se zkříženými hákovými žebříky a hasičskou sekerkou,které se používají při zdolávání požáru.Znak je ozdoben lipovými listy-listy stromu svobody.Vnitřní část znaku je obecním znakem.Na obecním znaku jsou schématicky znázorněné naše krásné zelené valašské kopečky,nad nimiž se tycí modrá obloha,která je znázorněna modrým pruhem.V tomto pruhu je umístěna,která je historickou zděchovskou kopretinou,neboť její podoba byla již na zděchovsé pečeti v roce 1748.Po stranách modrého pruhu jsou střídave bílá pole,znázorňující náš čistý horský vzduch a uvnitř jsou snítky jalovce,který je typický pro náš krásný valašský kraj.V rozích praporu je rozkvetlá lipová ratolest-znak svobody.Od těchto větviček vychází pletence provazů,znázorňující společenství,pevnost,soudružnost a sílu.

 

 

Rubová strana je v barvě rudé,znázorňující jak oheň,tak i krev,kterou za nás prolil náš patron svatý Florián,ktery je zde zobrazen uprostřed.Svou pravou rukou ochraňuje náš krásný kostelíček,který byl postaven již v roce 1778.Před kostelíčkem je vyšit i historický kamenný křiž,který zde nechal postavit hrabě Illeshásky v roce 1778.Je zde vyšito i starodávné heslo ,,Bohu ku cti,bližnímu ku pomoci,vlasti ku slávě",které hovoří samo za sebe.V rozích jsou opět lipové ratolesti a pletence provazů.Celý prapor je zdoben zlatými třásněmi a je upevněn na žerdi se zlatým hrotem.Tato žerď je velmi podobná kopí,které ve svých rukou za dávných časů třímal náš patron svatý Florián.

Na žerdi je připevněna slavnostní stuha,která nám bude připomínat,kdy je tento prapor vysvěcen a kdo nám tento slavnostní prapor věnoval.:

OBEC ZDĚCHOV